Nettverkssamling sykkelsatsing

Laster Arrangement

24.januar arrangerer hoppid.no-kontora i Norddal, Stordal, Stranda og Sykkylven siste nettverkssamling i gründermobiliseringsprosjekt for sykkelsatsing. Samlinga vert halde på Sykkylven kulturhus.

Vi vil gjere ei oppsummering av prosjektet som no er inne i avslutningsfasen, presentere det lokale potensialet for verdiskaping ved ei målretta satsing på sykkelturisme og foreslå aktivitetar for vidare framdrift på kort og lang sikt.

Sett av datoen, detaljert program er under utarbeiding.