Storfjord landbrukstenester søkjer ny dagleg leiar

Storfjord landbrukstenester søkjer ny dagleg leiar

Storfjord landbrukstenester SA er eit avløysarlag/bemanningsselskap eigd av om lag 200 bønder i 10 kommunar på Sunnmøre. Laget sitt hovudføremål er å skaffe avløysarar til bonden, i samband med sjukdom, ferie og andre oppdrag. Ein formidlar også arbeidskraft til andre næringar. I 2016 var omsetninga vel 21 mill kr. Talet på fast tilsette var 25 og det vart utført i alt 54 årsverk. Kontoret er lokalisert i Valldal.

Selskapet har no ledig stilling som dagleg leiar, sjå stillingsannonsa her.

Sønadsfrist 20.januar 2018.

2017-12-27T12:32:28+00:00