Døropnarprosjekt

Døropnarprosjekt

Døropnarprosjekt i Norddal kommune (2009-2015)

Hovudmålet med døropnarprosjektet har vore ei positiv folketalsutvikling i Norddal kommune gjennom å få folk som flyttar hit og dei som bur her til å bli verande fordi dei trivst.

Prosjektrapporten kan du laste ned her

2017-12-22T12:58:46+00:00