Fjord Næringsforum

Fjord næringsforum er eit samarbeidsforum for bedrifter på Indre Sunnmøre. Forumet er drifta av Fjordhagen AS, som kallar inn til møter, skriv og sender ut referat, og jobbar med dei tiltaka som er bestemt i handlingsplanen etter innspel frå medlemsbedriftene.

I næringsforumet samarbeider medlemsbedriftene om nettverksbygging og utviklingsoppgåver. Næringsforumet har møter der vi diskuterer tema som medlemmane ynskjer å ta opp. I tillegg arrangerer vi bedriftsbesøksrundar og næringspub for å lære kvarandre betre å kjenne, og vi arrangerer kurs i tråd med behov som bedriftene speler inn.

Næringsforumet fangar også opp og set i gang samarbeid/utviklingsprosjekt som bedriftene har felles ynskje om. Døme på dette er:

  • 14 infoskjermar med annonser for næringsforumsbedrifter sine tenester/produkt og frivillege lag og organisasjonar sine arrangement
  • Årleg deltaking med felles stand på messa Aktiv fritid i Sparebanken Møre Arena i Ålesund
  • Arbeid med å finne ny felles renovasjonsleverandør i 2018
  • www.norddal360.no Nettside med 360graders bildevisning av tidlegare Norddal kommune

Bli medlem du også!

For å vere med i Fjord næringsforum betalar bedriftene serviceavgift på 2000 kr + mva per år.

Infoskjermar

Vi har 14 infoskjermar, og Fjordhagen AS er ansvarleg for publisering av innhald. Næringsforumsbedrifter som leiger infoskjerm betaler 1500 kr per år. Dei får då annonsere så mykje dei vil på eigen skjerm, i tillegg til å ha 15 sekund visning i plakatrunde som går 24/7 på alle 14 skjermane.

Næringsforumsbedrifter som ikkje har eigen skjerm betaler  750 kr per år for å vere synleg med 15 sekund visning i plakatrunde som går 24/7 på alle 14 skjermane.

Eksterne annonsørar kan også annonsere, ta kontakt med Fjordhagen AS for tilbod.