Som følgje av anbefalingane frå myndigheitene i samband med tiltak for å hindre spreiing av Korona-smitte, innførte Fjordhagen AS  heimekontor frå og med fredag 13.mars og inntil vidare. Dette vil seie at våre kundar og samarbeidspartnarar kan nå oss på telefon og epost, og møter vil bli gjennomført som nett-møter.

Vi prøver så godt vi kan å ha oversikt over tiltaka som myndigheitene innfører for å hjelpe næringslivet i denne vanskelege situasjonen, og vi ynskjer også å ha ei oversikt over kva utfordringar bedrifter i Fjord kommune no opplever. Meld gjerne tilbake til oss per epost eller telefon.

Dagleg leiar Terese Jemtegård Moen, tlf 928 05 659, terese@fjordhagen.com

Rådgjevar Per Gunnar Ødegaard, tlf 48 99 54 60, post@fjordhagen.com

Ynskjer du å starte eller vidareutvikle bedrifta di, kan du gå inn på www.hoppid.no og ta i bruk det nye digitale verktøyet for entreprenørveiledning, så vil du få kontakt med oss der.