Innovasjon Norge tilbyr kostnadsfritt kompetansekurs i regi av Startup Norway for selskap som snart skal ut og hente kapital.

Fundraising for startups er programmet for deg som har eit selskap heilt i startfasa, men ambisjonar om å vekse og satse i nye marknadar. Lær korleis du hentar pengar frå investorar, når ut til fleire kundar og utviklar ein vekststrategi for ditt selskap.

Kven kan delta?

Oppstartselskap som har vekstambisjonar kan søke om å delta. I tillegg må bedrifta ha:

  • Eit dedikert team
  • Ei form for aksept i markedet eller hos potensielle kundar
  • Ei minimumsløsning (MVP) eller prototype
  • Etablert og registrert eit selskap i Brønnøysundregisteret
  • Tid og muligheit til å delta på samlingar og programaktivitetar

NB! Kort påmeldingsfrist: 26.august.

Klikk her for meir informasjon