Haustens arrangement

Haustens arrangement

I regi av hoppid.no vil det bli arrangert mange kurs utover hausten. Det er stor variasjon i innhaldet i desse, og du vil finne noko relevant anten du er i oppstartsfasen, har ei godt etablert verksemd eller om du vil undersøkje om din idé er verdt å utvikle vidare.

Klikk her for oversikt over haustens arrangement.

Ta gjerne kontakt med oss på post@fjordhagen.com eller tlf. 48 99 54 60 dersom du har spørsmål knytt til dette.

2019-09-16T11:43:08+00:00