24.-25.mars vert det arrangert innføringskurs i siderproduksjon på Tingvoll. Dette kurset vert arrangert av det statlege «Kompetansenettverk for lokalmat i Midt-Norge» som er drifta av matnavet.no. Kurset er todelt med ein teoridel på Tingvoll 24.-25.mars, og ein praksisdel/oppfølgingskurs til hausten i Valldal.

Innføringskurset kan også bli starten på eit fagnettverk rundt siderprodusentane i Møre og Romsdal/Trøndelag.

Sjå her for meir informasjon og påmelding.