Kjære kundar og samarbeidspartnarar!

Vi vil med dette takke for godt samarbeid i året som gjekk og ynskje alle ei god jul og eit godt nytt år.

Vi blir på jobb 28.-30.desember før vi tek fri for nyttårsfeiring, også er vi tilbake på kontoret frå 4.januar.

Beste helsing Terese og Britt