Hoppid.no-kontora i kommunene Norddal, Stordal, Sykkylven og Stranda
arrangerte høsten 2015 ei gründersamling for å koble gode
forretningsideer med gründere. Her ble det identifisert ønske fra
bedriftene/gründere om å satse på sykkelturisme.
I februar 2016 ble det arrangert et seminar på Stranda der
potensialet/mulighetene innenfor sykkelturisme ble belyst av blant andre
STIN (Stiftelsen Sykkelturisme i Norge) og NCE Tourism. I 2016 ble det
igangsatt et tverrkommunalt sykkelprosjekt “Sykkelturisme i
Storfjordområdet”. I løpet av høsten 2016 til januar 2018 ble det
gjennomført studietur til Trysil og tre nettverkssamlinger hvor
reiselivsaktører kom sammen for å kartlegge muligheter for utvikling av
sykkel som reiselivstilbud.
Rekkje Stiutvikling ble koblet på dette arbeidet, og gjennomførte i 2017
et forprosjekt for å stake ut veien videre. Konklusjonen fra dette arbeidet
var at man burde lage en masterplan for utvikling av sykkelturisme i
området innenfor kategoriene tursykling, landeveissykling og
terrengsykling. Finansiert av de fire kommunene har Fjordhagen AS bestilt en masterplan som gir et overordnet blikk på de fire kommunene.

Her kan du laste ned Masterplanen.

Her kan du laste ned vedleg til Masterplanen med kart.