Prosjektet ble formelt godkjent den 6.september 2015 som ein del av «Den norske pilegrimsleia».

Forprosjektet har bestått av følgjande aktivitetar:

  • Arrangere oppstartkonferanse:

Inspirasjonskveld 22.mai 2018

Valldalsleikonferansen 13.juni 2019

  • Planlegge og kostnsadsberekne tilrettelegging- og verdiskapingstiltak

Venelag med 4-5 personer i styret skal sørge for gjennomføring av dei ulike byggjetrinna

  • Planlegge tilbod innanfor oppleving ,overnatting ,servering, transport og handelstilbod knytt til Valldalsleia:

Vidareutvikling av Olsok, overnattingsstader skal ha pilegrimspass og guidebøker til salgs, årleg program med guida turar, kyrkja bør ha anten pilegrimsprest og /eller guide, reguleringsplan av klostertomta slik at det kan byggjast kloster