Forprosjekt infosenter på hamna i Valldal

Forprosjekt infosenter på hamna i Valldal

Fjordhagen AS har ansvaret for å gjennomføre forprosjekt for infosenter i servicebygget på hamna i Valldal. Det har vore utarbeidd to rapportar i tilknyting til dette:

Her er bilder frå utstillinga i 2018:

     

   

2018-10-26T12:43:46+00:00