Prosjekt

Prosjekt2017-05-24T19:29:56+00:00

Satsing på Valldalsleia

26. okt, 2017|

Det vert i desse dagar gjort siste finpuss på søknad til Møre og Romsdal fylkeskommune om midlar til eit forprosjekt for utvikling og verdis [...]

Døropnarprosjekt

14. sep, 2017|

Døropnarprosjekt i Norddal kommune (2009-2015) Hovudmålet med døropnarprosjektet har vore ei positiv folketalsutvikling i Norddal kommune gj [...]

Småkraftsatsing

14. sep, 2017|

Småkraftsatsing i Norddal kommune (2012-2015) Prosjektet gjekk ut på å bistå kommunen og grunneigarar i området i forhold til å få realisert [...]

LUK-prosjekt integrering

14. sep, 2017|

LUK-prosjekt for integrering av arbeidsinnvandrarar I Norddal, Stordal og Stranda kommunar (2013-2016) Gjennom dette 3-årige prosjektet (pro [...]

Forstudie landstraum

14. sep, 2017|

Forstudie for etablering av landstraum i Valldal (2016-2017) Fjordhagen AS fekk 250.000 kr frå Møre og Romsdal fylkeskommune til å gjennomfø [...]

Sykkelsatsing Storfjordområdet

23. mar, 2017|

Stranda, Norddal, Stordal og Sykkylven kommunar har eit stort potensiale for å legge betre til rette for, og utnytte verdiskapingspotensiale [...]