Starte bedrift

Synes du det er vanskeleg å vite kvar du skal byrje, eller korleis du skal vidareutvikle forretningsidéen din? Sjølv dei gode idéane må det arbeidast mykje med før dei kan omsettast til velfungerande og god forretning.

Fjordhagen AS har tilgang til verdifulle