Fjord kommune har fått tildelt kr 250.000,- til ei spesiell støtteordning «Kompensasjonsordning til lokale virksomheter» som no vert lyst ut.

Støtteordninga er retta mot verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale strenge smitteverntiltak i samband med Covid-19, og som heilt eller delvis har falle utanfor dei generelle kompensasjonsordningane.

Søknadsfristen er 27.april.

Her finn du meir informasjon og lenke til søknad.