Konferanse om næringsutvikling i Fjord kommune 28.august

Konferanse om næringsutvikling i Fjord kommune 28.august

Fjord kommune skal ha ei tydeleg satsing på næringsutvikling. I arbeidet med å meisle ut ein god næringslivspolitikk, ynskjer ein å involvere både næringsliv, innbyggjarar og lokalpolitikarar. Fellesnemnda for Fjord kommune planlegg difor ein næringslivskonferanse tysdag den 28. august. Sjå førebels program her.

Noter dykk datoen allereie no!

2018-07-12T17:07:10+00:00