1.desember var det klart at Nordveggen AS har fått SIVA næringshageprogram 2023-2032 som programoperatør i samarbeid med Vestnes Næringsforum, Fjordhagen AS, Sykkylven Næringsutvikling AS og Nesset Vekst AS.

I dag har det vore oppstartsmøte på Åndalsnes, der det har vore jobba med handlingsplan for 2023. Næringshageprogrammet handlar om jobbe for å utvikle dei bedriftene vi allereie har, altså å hjelpe etablert næringsliv med utvikling og vekst. No vert det jobba med å rekruttere bedrifter som vil delta i programmet. Bedriftene vil få hjelp til berekraftig forretningsutvikling, digitalisering, internasjonalisering og omstilling.

«Vi gler oss veldig til å kome i gang med dette samarbeidet», seier Håvard Ulvestad, som er leiar for næringshageprogrammet i Nordveggen. «Det vil gje bedriftene tilgang til viktig kompetanse og nettverk, og det er også svært gjevande for oss som skal jobbe med programmet å kunne jobbe i eit større nettverk.»