Entreprenørskap i Fjord Kommune

Ein av dei viktigaste funksjonane til Fjordhagen AS, er rolla som Hoppid-leverandør for Fjord Kommune.

Hoppid eksisterer med støtte frå Møre og Romsdal Fylkeskommune, og vi har no tilgjengelege tilskotsmidlar til nye prosjekt.

For Fjordhagen inneber vårt oppdrag å levere eit entreprenørskapsprogram som hjelper nye bedrifter i å etablera seg. Fjordhagen vil fremje entreprenørskap og utvikling, og gi råd på vegen mot etablering. Vi legg til rette for at neste generasjon også kan utvikle innovative idear og prosjekt.

Har du ein god idé? Hoppid er løysinga! Ta kontakt med oss eller stikk innom kontora våre i Valldal, så hjelper vi deg vidare med prosjektet ditt.

 

Les meir om ordninga…..