LUK-prosjekt for integrering av arbeidsinnvandrarar I Norddal, Stordal og Stranda kommunar (2013-2016)

Gjennom dette 3-årige prosjektet (prosjektperiode november 2013 – oktober 2016) har vi  funne fram til ein metodikk for korleis ein kan kartlegge og utnytte kompetansen til sesongarbeidarar, og vi har utvikla og sett i verk program for inkludering av arbeidsinnvandrarar og deira familiar.

Prosjektrapporten kan du laste ned her