Småkraftsatsing i Norddal kommune (2012-2015)

Prosjektet gjekk ut på å bistå kommunen og grunneigarar i området i forhold til å få realisert småkraftpotensialet i Norddal kommune. Omfattande grunneigarkontakt, saman med vassdragsberekningar og informasjonsdeling har i løpet av perioden leidd fram til utvikling av konsesjonssøknader for ni elvekraftverksprosjekter i og ved Valldøla og i Norddalsvassdraget og Høgsetelva.

 

Prosjektrapporten kan du laste ned her